1. Πρόσωπο
  2. Γρηγόριος ο Θεολόγος
  3. Άνδρας
  4. 0329
  5. Καππαδοκία
  6. 25 Ιανουαρίου 0390 [Πιθανή ημερομηνία]
  7. Ναζιανζός
  8. Έλληνας
  9. Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
  10. Ιεράρχης