1. Έννοια
  2. Ελληνικά
  3. Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, Άγιος (0329-0390)