1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Έλληνας
  4. Δημοσιογράφος
  5. Δημοσιογραφία
  6. Ελληνικά
  7. Όχι