1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκός λόγος
  4. 21-22, Χρόνος Β', Τεύχος 21-22, Νοέμβρης-Δεκέμβρης 1959
  5. Μηνιαία Επιθεώρηση Κριτικής, Μελέτης και Τέχνης. Όργανο Ευβοέων Λογοτεχνών
  6. Σ' όλο τον κόσμο ξαστεριά, σ' όλο τον κόσμο ήλιος. (Δημοτικό)
  7. Νοέμβριος 1959
  8. 19 σελίδες
  9. Τοπικά περιοδικά