1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκός λόγος
  4. 19-20, Χρόνος Β', Τεύχος 19-20, Σεπ/βρης-Οκ/βρης 1959
  5. Μηνιαία Επιθεώρηση Κριτικής, Μελέτης και Τέχνης. Όργανο Ευβοέων Λογοτεχνών
  6. Σ' όλο τον κόσμο ξαστεριά, σ' όλο τον κόσμο ήλιος. (Δημοτικό)
  7. Σεπτέμβριος 1959
  8. 12 σελίδες
  9. Τοπικά περιοδικά