1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκός λόγος
  4. 16-17, Χρόνος Β', Τεύχος 16-17, Ιούνης-Ιούλης 1959
  5. Μηνιαία Επιθεώρηση Κριτικής, Μελέτης και Τέχνης. Όργανο Ευβοέων Λογοτεχνών
  6. Σ' όλο τον κόσμο ξαστεριά, σ' όλο τον κόσμο ήλιος. (Δημοτικό)
  7. Ιούνιος 1959
  8. 16 σελίδες
  9. Τοπικά περιοδικά