1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκός λόγος
  4. 11-12, Χρόνος Α', Τεύχος 11-12, Γενάρης-Φλεβάρης 1959
  5. Μηνιαία Επιθεώρηση Κριτικής, Μελέτης και Τέχνης. Όργανο Ευβοέων Λογοτεχνών
  6. Σ' όλο τον κόσμο ξαστεριά, σ' όλο τον κόσμο ήλιος. (Δημοτικό)
  7. Ιανουάριος 1959
  8. 12 σελίδες
  9. Τοπικά περιοδικά