1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκός λόγος
  4. 10, Χρόνος Α', Τεύχος 10, Δεκέμβρης 1958
  5. Μηνιαία Επιθεώρηση Κριτικής, Μελέτης και Τέχνης. Όργανο Ευβοέων Λογοτεχνών
  6. Σ' όλο τον κόσμο ξαστεριά, σ' όλο τον κόσμο ήλιος. (Δημοτικό)
  7. Δεκέμβριος 1958
  8. 16 σελίδες
  9. Τοπικά περιοδικά