1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκός λόγος
  4. 8-9, Χρόνος Α', Τεύχος 8-9, Οκτώβρης-Νοέμβρης 1958
  5. Μηνιαία Επιθεώρηση Κριτικής, Μελέτης και Τέχνης. Όργανο Ευβοέων Λογοτεχνών
  6. Σ' όλο τον κόσμο ξαστεριά, σ' όλο τον κόσμο ήλιος. (Δημοτικό)
  7. Οκτώβριος 1958
  8. 8 σελίδες
  9. Τοπικά περιοδικά