1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκός λόγος
  4. 4-5, Χρόνος Α', Τεύχος 4-5, Ιούνης-Ιούλης 1958
  5. Μηνιαία Επιθεώρηση Κριτικής, Μελέτης και Τέχνης. Όργανο Ευβοέων Λογοτεχνών
  6. Ιούνιος 1958
  7. 12 σελίδες
  8. Τοπικά περιοδικά