1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκός λόγος
  4. 3, Χρόνος Α', Τεύχος 3, Μάης 1958
  5. Μηνιαία Επιθεώρηση Κριτικής, Μελέτης και Τέχνης. Όργανο Ευβοέων Λογοτεχνών
  6. Μάιος 1958
  7. 12 σελίδες
  8. Τοπικά περιοδικά