1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκός λόγος
  4. 2, Χρόνος Α', Τεύχος 2, Απρίλης 1958
  5. Μηνιαία Επιθεώρηση Κριτικής, Μελέτης και Τέχνης. Όργανο Ευβοέων Λογοτεχνών
  6. Απρίλιος 1958
  7. 12 σελίδες
  8. Τοπικά περιοδικά