1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκός λόγος
  4. 1, Χρόνος Α', Αριθ. 1, Μάρτης 1958
  5. Μηνιαία Επιθεώρηση Κριτικής, Μελέτης και Τέχνης. Όργανο Ευβοέων Λογοτεχνών
  6. Μάρτιος 1958
  7. 12 σελίδες
  8. Τοπικά περιοδικά