1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Γεωργική πρόοδος
  4. Μην Απρίλιος 1936
  5. Η Εφημερίς των Αγροτών
  6. 1936
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες