1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Γεωργική πρόοδος
  4. 33, Έτος Γ', Αριθ. 33, 1 Νοεμβρίου
  5. 01 Νοεμβρίου 1931
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες