1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Γεωργική πρόοδος
  4. 16, Έτος 2ον, Αριθ. 16, Μην Ιούνιος
  5. Ιούνιος 1930
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες