1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Γεωργική πρόοδος
  4. 4, Έτος Α', Αριθ. 4, Μην Μάϊος
  5. Μάιος 1929
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες