1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Γεωργική πρόοδος
  4. 1, Έτος Α', Αριθ. 1, [1] Φεβρουαρίου 1928
  5. 01 Φεβρουαρίου 1928
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες