1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Γεωργική πρόοδος
  4. 7, Μην Ιούλιος [1929]
  5. Η Εφημερις των Αγροτών
  6. Ιούλιος 1929
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες