1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Γεωργική πρόοδος
  4. 6, Έτος Α', Αριθ. 6, Ιούλιος 1929
  5. Ιούλιος 1929
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες