1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Γεωργική πρόοδος
  4. 5, Έτος Α', Αριθ. 5, Ιούνιος 1929
  5. Ιούνιος 1929
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες