1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Γεωργική πρόοδος
  4. 3, Έτος Α', Αριθ. 3, 1 Απριλίου 1929
  5. 01 Απρίλίου 1929
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες