1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ελευθερόφρων
  4. 4, Έτος Α', Αριθ. 4, 24 Ιουνίου 1923
  5. Πολιτική Εφημερίς Ελευθεροφρόνων Αρχών
  6. 24 Ιουνίου 1923
  7. 5 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες