1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Δεσμός
  4. 31-32, Χρόνος Δ', Τεύχος 31-32, Σεπτέμβρης - Οκτώβρης 1964
  5. Μηνιαία Πνευματική Επιθεώρηση
  6. Σεπτέμβριος 1964
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικά περιοδικά