1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Δεσμός
  4. 25, Χρόνος Δ', Τεύχος 25, Μάρτιος 1964
  5. Μηνιαία Πνευματική Επιθεώρηση
  6. Μάρτιος 1964
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικά περιοδικά