1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Δεσμός
  4. 23-24, Χρόνος Δ', Αριθ. τεύχους 23-24, Δεκέμβρης 1963 - Γενάρης 1964
  5. Επιθεώρηση
  6. Δεκέμβριος 1963
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικά περιοδικά