1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Δεσμός
  4. 5, Φύλλο 5, Σεπτέμβρης - Οκτώβρης 1961
  5. Δίμηνη Πνευματική Επιθεώρηση Ευβοίας και Σκύρου
  6. Ήλιε μου, ανάτειλε παντού, σ' όλο τον κόσμο φέγγε. (Δημοτικό)
  7. Σεπτέμβριος 1961
  8. 4 σελίδες
  9. Τοπικά περιοδικά