1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Δεσμός
  4. 4, Φύλλο 4, Ιούλιος - Αύγουστος 1961
  5. Δίμηνη Πνευματική Επιθεώρηση Ευβοίας και Σκύρου
  6. Ήλιε μου, ανάτειλε παντού, σ' όλο τον κόσμο φέγγε. (Δημοτικό)
  7. Ιούλιος 1961
  8. 4 σελίδες
  9. Τοπικά περιοδικά