1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Δεσμός
  4. 2, Φύλλο 2, Μάρτης - Απρίλης 1961
  5. Δίμηνη Πνευματική Επιθεώρηση Ευβοίας και Σκύρου
  6. Μάρτιος 1961
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικά περιοδικά