1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πανευβοϊκή ηχώ
  4. 5, Έτος Α' - Αριθ, 5 - 9 Νοεμβρίου 1924
  5. Εβδομαδιαία πολιτική - κοινωνική εφημερίς
  6. 09 Νοεμβρίου 1924
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες