1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πανευβοϊκή ηχώ
  4. 4, Έτος Α' - Αριθ, 4 - 12 Οκτωβρίου 1924
  5. Εβδομαδιαία πολιτική - κοινωνική εφημερίς
  6. 12 Οκτωβρίου 1924
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες