1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 900901, Αριθμός Φύλλου 1374, 1 Σεπτέμβρη 1990
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος. Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής της Τέταρτης Διεθνούς
  6. 01 Σεπτεμβρίου 1990
  7. 17 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες