1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 900623, Αριθμός Φύλλου 1363, 23 Ιούνη 1990
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος. Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής της Τέταρτης Διεθνούς
  6. 23 Ιουνίου 1990
  7. 16 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες