1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 900609, Αριθμός Φύλλου 1363, 9 Ιούνη 1990
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος. Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής της Τέταρτης Διεθνούς
  6. 09 Ιουνίου 1990
  7. 16 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες