1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 900526, Αριθμός Φύλλου 1361, 26 Μάη 1990
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος. Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής της Τέταρτης Διεθνούς
  6. 26 Μαίου 1990
  7. 16 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες