1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 900317, Αριθμός Φύλλου 1351, 17 Μάρτη 1990
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος. Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής της Τέταρτης Διεθνούς
  6. 17 Μαρτίου 1990
  7. 16 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες