1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 890517, Αριθμός Φύλλου 1303, 17 Μάη 1989
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος
  6. 17 Μαίου 1989
  7. 12 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες