1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 890503, Αριθμός Φύλλου 1299, 3 Μάη 1989
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος
  6. 03 Μαίου 1989
  7. 12 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες