1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 890426, Αριθμός Φύλλου 1298, 26 Απρίλη 1989
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος
  6. 26 Απρίλίου 1989
  7. 12 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες