1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 890405, Αριθμός Φύλλου 1292, 5 Απρίλη 1989
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος
  6. 05 Απρίλίου 1989
  7. 12 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες