1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 890401, Αριθμός Φύλλου 1291, 1 Απρίλη 1989
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος
  6. 01 Απρίλίου 1989
  7. 16 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες