1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 890329, Αριθμός Φύλλου 1290, 29 Μάρτη 1989
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος
  6. 29 Μαρτίου 1989
  7. 12 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες