1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 890304, Αριθμός Φύλλου 1282, 4 Μάρτη 1989, υπάρχει ίδιο τεύχος με διαφορετικό περιεχόμενο
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος
  6. 04 Μαρτίου 1989
  7. 16 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες