1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 890211, Αριθμός Φύλλου 1277, 11 Φλεβάρη 1989
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος
  6. 11 Φεβρουαρίου 1989
  7. 16 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες