1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 890208, Αριθμός Φύλλου 1276, 8 Φλεβάρη 1989
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος
  6. 08 Φεβρουαρίου 1989
  7. 12 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες