1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 890118, Αριθμός Φύλλου 1270, 18 Γενάρη 1989
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος
  6. 18 Ιανουαρίου 1989
  7. 12 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες