1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 890107, Αριθμός Φύλλου 1267, 7 Γενάρη 1989
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος
  6. 07 Ιανουαρίου 1989
  7. 12 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες