1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 881214, Αριθμός Φύλλου 1262, 14 Δεκέμβρη 1988
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος
  6. 14 Δεκεμβρίου 1988
  7. 12 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες