1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 881112, Αριθμός Φύλλου 1253, 12 Νοέμβρη 1988
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος
  6. 12 Νοεμβρίου 1988
  7. 16 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες