1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 881109, Αριθμός Φύλλου 1252, 9 Νοέμβρη 1988
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος
  6. 09 Νοεμβρίου 1988
  7. 12 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες